Coupon Code: 40394 ENGLISH | 简体中文 | 繁體中文

Tourism News Share wonderful travel information

booking

2020/5/11 11:02:03
Author:管理员

Prev: What hotel GMs can do for the return of Chinese travelers post COVID-19

Next: Hualuxe Hotel (Nanjing Changjiang Zhizhou) profile

Back

Guizhou Panjiang Hotel traffic info

Business zone:Jinyang Development Zone
Area:guanshanhuqu
Address:Guizhou · Guiyang · guanshanhuqu - No. 95 Lincheng West Road, Guanshanhu District, Guiyang, China